ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เหล็กบุญเพชร

นวน

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผอ.สกสค.จังหวัดตากมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. 200,000 บาท ให้กับทายาท นายนวน เหล็กบุญเพชร สมาชิก ช.พ.ค. 28832 เสียชีวิตวันที่ 8 ตุลาคม 2563