ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวปัญญาอ่อง

ค่าจัดการศพนายวัชระ ปัญญาอ่อง

นายอุทัย ใจวงษา นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ
จำนวน200,000.-บาท ให้แก่ทายาทนายวัชระ ปัญญาอ่อง สมาชิก ช.พ.ค.สังกัดมทร.ล้านนาตาก  อ.เมืองตาก จ.ตาก  วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก