ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครองแก้ว

น.ส.ถนอมศรี ครองแก้ว

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ
จำนวน200,000.-บาท ให้แก่ทายาทนางสาวถนอมศรี ครองแก้ว สมาชิก ช.พ.ค.ข้าราชการบำนาญตากเขต2 อ.แม่สอด จ.ตาก  วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก