ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว โยอินทร์

สุเทพโย

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผอ.สกสค.จังหวัดตากมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. 200,000 บาท ให้กับคู่สมรส นายสุเทพ โยอินทร์สมาชิก ช.พ.ค. 220980 เสียชีวิตวันที่ 8 ตุลาคม 2563