ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเต็งยะ

น.ส.แจ่มจันทร์ เต็งติยะกุล

นายอุทัย ใจวงษา นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ
จำนวน200,000.-บาท ให้แก่ทายาทนางจันดี เต็งยะ สมาชิก ช.พ.ค.ข้าราชการบำนาญตากเขต2 อ.แม่สอด จ.ตาก  วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก