ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว กองทอง

เอกชัย

วันที่12 ตุลาคม 2563 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผอ.สกสค.จังหวัดตากมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. 200,000 บาท ให้กับคู่สมรส นายเอกชัย กองทอง สมาชิก ช.พ.ค. 977146 เสียชีวิตวันที่ 9 ตุลาคม 2563