ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวประกอบกิจ

สุรเชษฐ์ (ค) สุรเชษฐ (ส)
นายอุทัย ใจวงษา นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพช.พ.ค.จำนวน200,000.-บาท และเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000.-บาท ให้แก่คู่สมรสนายสุรเชษฐ ประกอบกิจ สมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง อ.แม่สอด จ.ตาก  วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก