ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว คฤหะมาน

ศรีคำ

วันที่12 ตุลาคม 2563 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผอ.สกสค.จังหวัดตากมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. 100,000 บาท ให้กับทายาท นางศรีคำ คฤหะมานสมาชิก ช.พ.ส. เลขที่5800 เสียชีวิตวันที่ 11 ตุลาคม 2563