ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ลั้วสมบูรณ์

วันที่12 ตุลาคม 2563 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผอ.สกสค.จังหวัดตากมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. 200,000 บาท และค่าจัดการศพ ช.พ.ส. 100,000 บาท ให้กับคู่สมรส นายนุกูล ลั้วสมบูรณ์ สมาชิก ช.พ.ค. 582516 และสมาชิก ช.พ.ส. 143079

นุกูล นุฏูล.