ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ศิริพุฒ

มลิ

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 นางสาวกนกนวรรณ แก้วคง เป็นตัวแทน ผอ.สกสค.จังหวัดตาก มอบเงินค่าจัดการศพ 200,000 บาท ให้ทายาทของ นางมลิ ศิริพุฒ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว71118 สังกัด ข้าราชการบำนาญ สพป.ตากเขต 1 เสียชีวิตวันที่ 24 กรกฎาคม 256