ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ธรรมสอน

จ่ายเงินค่าจัดการศพชพส.นางสมจิตต์ธรรมสอน

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ
จำนวน100,000.-บาท ให้แก่ทายาทของนางสมจิตต์ ธรรมสอน  สมาชิก ช.พ.ส.สังกัดข้าราชการบำนาญเขต1 อ.บ้านตาก .ตาก  วันที่ 22ธันวาคม 2559  ณ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก