ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววงษ์ดี

บุษยา

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายอุทัย ใจวงษา  นักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ  ช.พ.ค.  จำนวน 200,000บาท ให้แก่ทายาท นางบุษยา  วงษ์ดี สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 259400  (เสียชีวิตวันที่ 21 ตุลาคม 2562 )    ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก