ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว มั่งลำพูน

ศุภกร

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นางเบญจรักษ์ นิลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท ให้แก่มารดา นายศุภกร มั่งลำพูน สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 921499 ( เสียชีวิตวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ) ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก