ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกวานปัชชา

พรสวรรค์

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายอุทัย ใจวงษา  นักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ  ช.พ.ค.  จำนวน 200,000บาท ให้แก่ทายาท นางสาวพรสวรรค์ กวานปัชชา สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 532892( เสียชีวิตวันที่ 20 ตุลาคม 2562 )    ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก