ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ศศิศรี

สุรสา

วันที่ 9 กันยายน 2562 นางสาวศิริรัตน์ กรสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท ให้แก่บุตรนางสุรสา ศศิศรี สมาชิก ช.พ.ค.(เสียชีวิตวันที่ 9 กันยายน 2562 )ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก