ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พุทธัง

บุญถี

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายอุทัย ใจวงษา  นักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ  ช.พ.ค.  จำนวน 200,000บาท ให้แก่ทายาท นางบุญถี พุทธังสมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 115218( เสียชีวิตวันที่ 5 กันยายน   2562 )    ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก