ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อนันตศิริ

วันัส

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายอุทัย ใจวงษา  นักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ  ช.พ.ส.  จำนวน 100,000บาท ให้แก่คู่สมรสนางวีนัส ตาวงษ์ ( เสียชีวิตวันที่ 8 สิงหาคม   2562 )    ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก