ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว บกแก้ว

มณี1

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางเบญจรักษ์ นิลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ  ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาทให้แก่คู่สมรส นายมณี บกแก้ว ช.พ.ส.เลขที่ 134519 สังกัดข้าราชการบำนาญ จังหวัดตาก เสียชีวิตวันที่ 14 กรกฎาคม 2562   ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก