ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว จังก๋า

ละมุด

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นางเบญจรักษ์ นิลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ  ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาทให้แก่คู่ทายาท นายละมุด  จังก๋า ช.พ.ส.เลขที่ 94627  สังกัดอำเภอพบพระ  จังหวัดตาก เสียชีวิตวันที่ 6 กรกฎาคม 2562     ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก