ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พิมพ์ธีรภักดี

เอกศิษ เอกศิษฐ์ เอกศิษฐ

วันที่ 1กรกฎาคม  2562 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 .-บาท แล้วเดินทางไปวางหรีดและเคารพศพ นายเอกศิษฐ์  พิมพ์ธีรภักดี สมาชิก ชพส.เลขที่ 199690 (เสียชีวิตวันที่ 29 มิ.ย.2562) พร้อมมอบ ค่าศาสนพิธี 3,000บาท ให้แก่ทายาท ณ วัดไชยชนะสงคราม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก