ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ชำนิจ

ประยู ร ประยูร ประยูรร

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 .-บาท แล้วเดินทางไปวางหรีดและเคารพศพ นายประยูร ชำนิจ  สมาชิก ชพค.เลขที่ 284422 (เสียชีวิตวันที่ 8 มิ.ย.2562) พร้อมมอบ ค่าศาสนพิธี 3,000บาท ให้แก่ทายาท ณ วัด มณีบรรพต อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก