ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว มีเงิน

ณฤฎฬ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางเบญจรักษ์ นิลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ  ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาทให้แก่คู่สมรส นายณฤฎฬ  มีเงิน  เสียชีวิตวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ช.พ.ส.เลขที่ 287498 สังกัดอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก   ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก