ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว คำน่าน

ภิเษก

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางเบญจรักษ์ นิลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 .-บาท ให้แก่ทายาท นายภิเษก  คำน่าน  เสียชีวิตวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 213513 สังกัดแม่สอด จังหวัดตาก   ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก