ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ชัยบัตร

ชูศรี.. ชูศรี ชูศรีี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท นางชูศรี  ชัยบัตร  (สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่  122433 ,เสียชีวิตวันที่ 23 พ.ค. 2562 ) ได้เดินทางไปวางหรีดและเคารพศพ พร้อมมอบ ค่าศาสนพิธี 3,000บาท ณ บ้านสมาชิก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง ตาก