ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว บุบผะศิริ

จันทร์ฉาย จันทรฉาย จันทร์ฉายย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000 บาท และ ค่าจัดการศพ ช.พ.ส.จำนวน 100,000 บาท ให้คู่สมรส นางจันทร์ ฉาย บุบผะศิริ (สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 269306 ,ช.พ.ส.เลขที่ 199761 ,เสียชีวิตวันที่ 22 พ.ค.2562 ) ได้เดินทางไปวางหรีดและเคารพศพ พร้อมมอบ ค่าศาสนพิธี 3,000บาท ณ วัดมะเขือแจ้ อำเภอเมืองตาก