ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว สงวนศักดิ์

ภัทรพง

วันที่ 14 พ.ค. 2562 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000บาท ให้แก่ทายาท จ.ส.ต. ภัทรพงษ์ สงวนศักดิ์ สมาชิก ชพส.เลขที่ 80027 เสียชีวิตวันที่ 3 พ.ค .2562