ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ป้องไข

ชมพู่

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายอุทัย ใจวงษา  นักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ  ช.พ.ค.  จำนวน 200,000บาท ให้แก่คู่สมรสนางชมพู่  ป้องไข( สังกัด กศน.จังหวัดตาก) เสียชีวิตวันที่ 3 พฤษภาคม  2562     ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก