ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเกวี

นางชลัยรัตน์ เกวี(ชพค.)

นายธงชัย บัวเกตุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ
จำนวน200,000.-บาท และจำนวน 100,000.บาท  ให้แก่ทายาทของนางชลัยรัตน์  เกวี  สมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. สังกัด ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์   วันที่ 2 ธันวาคม  2559  ณ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก