ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เสือสุวรรณ

อรัณ

วันที่ 20 เมษายน 2563 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผอ.สกสค.จังหวัดตาก มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. 200,000 บาทให้ทายาทของ นายอรัณย์ เสือสุวรรณ สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 1105831ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563