ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว จันทวรินทร์

สมบัติ

วันที่ 27 เมษายน 2562 นายอุทัย ใจวงษา  นักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ  ช.พ.ส. จำนวน 100,000บาท ให้แก่ทายาท นายสมบัติ จันทวรินทร์ สมาชิก ชพส.เลขที่266824สียชีวิตวันที่  24 เม.ย.2562