ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ปันนาง

สาวิกา

วันที่ 25 เม.ย.2562 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก  มอบเช็คค่าจัดการศพ  ช.พ.ส. จำนวน 100,000บาท ให้แก่ทายาทนางสาวิกา ปันนาง สมาชิก ชพส.เลขที่5827 เสียชีวิตวันที่  17 เม.ย.2562