ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ภู่พุกก์

จรวย

นายอุทัย ใจวงษา  นักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ  ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท ให้แก่ทายาท นายจรวย  ภู่พุกก์ สมาชิก ชพค.เลขที่41182เสียชีวิตวันที่  11 เม.ย.2562