ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ทิพกร

ประเทือง

วันที่5 เม.ย.2562 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก มอบเงินค่าจัดการศพให้ทายาท นายประเทือง ทิพกร สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่318003 จำนวน 200,000 บาท พร้อมค่าศาสนพิธี 3,000บาท สมาชิกเสียชีวิตวันที่ 5 เม.ย.2562