ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว รักแก้ว

สุเนต สุเนตร

วันที 1 เมษายน  2562 นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท พร้อมค่าศาสนพิธี จำนวน 3,000 บาท ให้แก่ทายาท นายสุเนตร รักแก้ว สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 628229 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก( เสียชีวิตวันที่ 26 มีนาคม 2562  )