ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอ๊ะนา

สุนทร อ สุนทร

วันที 27 มีนาคม 2562 นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท พร้อมค่าศาสนพิธี จำนวน 3,000 บาท ให้แก่ทายาท นายสุนทร อ๊ะนา สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 147615 เสียชีวิตวันที่ 25 มีนาคม 2562  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก