ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแดงเถิน

ทายาทนายจำเนียร แดงเถิน

นายธงชัย บัวเกตุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ
จำนวน200,000.-บาท ให้แก่ทายาทของนายจำเนียร  แดงเถิน  สมาชิก ช.พ.ค.สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559  ณ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก