ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ไชยสังข์

ประสิทธิ์

วันที่ 8 เมษายน 2563 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผอ.สกสค.จังหวัดตาก มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. 200,000 บาทให้ทายาทของ นายประสิทธิ์ ไชยสังข์สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 98867ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563