ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิกช.พ.ค.

อุ่น

สำนักงาน สกสค.จ.ตาก  ขอแสดงความเสียใจและอาลัยกับครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.
นายอุ่น  ตันเฮียง อายุ 99 ปีด้วยความเคารพ ณ.สำนักงาน สกสค.จ.ตาก
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559