ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมจิโน

นงเปรมจิต สมจิโน(ค)

นายธงชัย บัวเกตุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ
จำนวน200,000.-บาท ให้แก่ทายาทของนางเปรมจิต สมจิโน  สมาชิก ช.พ.ค.สังกัดร.ร.บ้านใหม่สามัคคีตากเขต1  วันที่22 พฤศจิกายน2559  ณ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดตาก