ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว มะมุลตรี

ถวัล

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผอ.สกสค.จังหวัดตาก มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส 100,000 บาทให้คู่สมรสของ นายถวัลย์ ละมุลตรี สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่113736 ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2563