ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว จันทร์สายทอง

คมคาย

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผอ.สกสค.จังหวัดตาก มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส 100,000 บาทให้ทายาทของ นางคมคาย จันทร์สายทอง สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 44785 ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 ก.พ.2563