ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว บุญธรรม

เดชา เดชา1

วันที่17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผอ.สกสค.จังหวัดตาก มอบเงินค่าจัดการศพ ชพค. 200,000 บาทและ ค่าจัดการศพ ชพส.100,000 บาท ให้คู่สมรสของ นายธนเดช บุญธรรม สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 419308 ,สมาชิก ชพส. เลขที่ 180514 ซึ่งเสียชีวิตวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และฌาปนกิจแล้ว