ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว สุริยะมณี

สุภาพรรณ

วันที่6 กุมภาพันธ์ 2563 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผอ.สกสค.จังหวัดตากมอบเงินค่าจัดการศพ นางสุภาพรรณ สุริยะมณี สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 379507 ให้กับนายชัยรัตน์ ชัยเดช (ทายาท) จำนวน 200,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก