ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นาคแก้ว

จำรัสนาคแก้ว

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางเบญจรักษ์ นิลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000บาท ให้แก่ทายาท นางจำรัส นาคแก้ว สมาชิก ช.พ.ส.เลขที่ 186322 ( เสียชีวิตวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ) ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก