ขอแสดงความยินดี

41403566_1936830483283487_7517539287491936256_n 41416277_1936832406616628_1736064491583438848_n 41452267_1936833179949884_8986647539876888576_n

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัชผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตากร่วม แสดงความยินดีกับ นางสคราญจิต ศริญญามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้รับเงินรางวัล ๑๒๐,๐๐๐ บาท เข็มพระพฤหัสบดีทองคำ พร้อมเกียรติบัตร จากท่าน ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ ๑๕ ปี ในวันที่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑