ขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลยกย่องเชิดชูครูดีประจำปี พ.ศ.2560

27294940_1775092609190004_28963902_n 27394776_1775092449190020_1356602565_n 27394964_1775091995856732_847745222_n 27395053_1775092239190041_1623938950_n 27495805_1775092189190046_1469665390_n 27496259_1775092579190007_658010568_n 27591468_1775091792523419_1518750288_n

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดตาก มอบเงินรางวัลแก่ครูผู้ได้รับยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ สำนักงานสกสค.จังหวัดตาก

ตามรายชื่อ 1.ผอ.อรชร ปราจันทร์ รางวัลสุดยอดครูดี

2.นายอดุลย์         เทศสาย  รางวัลสุดยอดครูดี

3.นายสุรศักดิ์       ยะกัน   รางวัลสุดยอดครูดี

4.นส.จิราภรณ์      เพชรปัญญา  รางวัลสุดยอดครูดี

5.นายศุภชัย         ไพโรจน์พิริยะกุล  รางวัลสุดยอดครูดี

6.ผอ.ประสิทธิ์       อินทฉิม  รางวัลครูชายขอบ

7.ผอ.ประหยัด        อุตสาห์รัมย์     รางวัลครูชายขอบ