ขอแจ้งข้อมูล เรื่อง ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ประจำเดือนมิถุนายน 2559

รายละเอียดข้อมูลช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2559(ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2559
ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559)