การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯประจำปี2560

22119525_1656618044370795_2067899999_o

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยทางการเงิน ประจำปี2560 ในวันที่ 26-28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทราวดีแกรนด์ จ.นครปฐม