การรับสมัครกรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี และไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน

เอกสารปากอบ2563. เอกสารปากอบส2563 กรณพิเศษ63

***ดาวโหลดแบบฟอร์มสมัครที่ https://www.facebook.com/สำนักงาน-สกสคตาก