เกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ”

53516232_2071929342889576_6268522760130002944_n

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ”

ย้ำให้ดูแลครูทุกมิติ จนถึงครูเกษียณและสูงอายุ ส่งเสริมอาชีพเสริมนอกเวลาราชการของครู (Start up) เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มเติมให้กับครู