ห่างไกล ไร้โรค…กับกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุภาพ5
เมื่อวันที่13 กรกฎาคม2560 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.โดยสถานพยาบาล สกสค. ร่วมกับโรงพยาบาลศุขเวช เนอสซิ่งโฮม จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ชมรมข้าราชการครูและครูอาวุโสกระทรวงศึกษา โดยมีนางอมราลักษณ์ คล้ายเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มคลินิกเวชกรรมรักษาการผู้อำนวยการสถานพยาบาล สกสค. กล่าวว่า สกสค.มีความห่วงใจสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะครูที่เกษียนแล้ว จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อนื่องเป็นประจำทุกปี