ห่วงใยสุขภาพครูอาวุโส

4yKGHps2GI_1466068169

สำนักงานคณะกรรมการ ห่วงใยครูอาวุโส ตรวจสุขภาพประจำปีโดยสถานพยาบาล สกสค.
ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ.สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. วันที่ 9 มิถุนายน 2559