สวัสดีปีใหม่ไทย ชุ่มช่ำใจวันสงกรานต์ ปี 2562

56681362_2260346127554347_2531518604038373376_n

สวัสดีปีใหม่ไทย ชุ่มช่ำใจวันสงกรานต์ ปี 2562…สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา