สกสค.ร่วมใจช่วยอุทกภัยภาคใต้

ร่วมใจช่วยอุทกภัยภาคใต้

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการสกสค.
มอบหมายให้ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ รองเขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ ไชยเอื้อ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการไปร่วมบริจาคเงิน 100,000.บาท
เพื่อช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ ผ่านรายการ”ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้”