สกสค.คึกคักออกกำลังกายขานรับนโยบายนายกฯ

ออกกำลังกาย

เมื่อวันที่30 พฤศจิกายน 2559 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยพลเอกสุเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำตณะผู้บริหารระดับสูง
และข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการออกกำลังกายตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายยกรัฐมนตรี ให้หน่วยงานราชการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังการ ทุกวันพุธ
ในช่วงเวลา 15.00-16.30 น. โดยเริ่มในวันพุธที่30 พฤศจิกายน เป็นวันแรก