ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

LMIZ9JmvCR_1604044559

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องดาวดึงส์ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา