ต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการสกสค. ดร.พิษณุ ตุลสุข

Cm6gLABaAg_1475555359fjngCv6mHr_1475555359

ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง
ในการปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน
องค์พระพฤหัสบดี พระบรมสาทิศลักษณ์ รัชกาลที่6 โดยมีคณะผู้บริหารของ สำนักงาน ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.